Dom pasywny

1. Podstawą ideą domu pasywnego jest zminimalizowanie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania pomieszczeń, przy jednoczesnym uzyskaniu komfortu termicznego. Dom taki zużywa nie więcej energii niż 15 KWh/m² na rok. Wartość ta jest podstawowym warunkiem, aby określić budynek mianem konstrukcji pasywnej. Dla uzyskania dobrych parametrów zastosowano szereg zaawansowanych nowoczesnych technologii , choć tak naprawdę nie tylko technologia ma kluczowe znaczenie do osiągnięcia pożądanych efektów.

a. Jednym z pierwszych czynników jest zoptymalizowany projekt domu pasywnego, który musi być zrealizowany na konkretne zamówienie inwestora. Ze względu na to, że budownictwo pasywne nie uznaje półśrodków, niedopuszczalne jest adaptowanie projektów gotowych dla potrzeb budynku pasywnego. Bryła takiego budynku powinna być zwarta i prosta bez detali architektonicznych. Budynek powinien być zaprojektowany na planie kwadratu lub prostokąta, dla osiągnięcia odpowiedniego stosunku przegród zewnętrznych do kubatury pomieszczeń (wartość A/V).

b. Bierne pozyskiwanie energii słonecznej to kolejny ważny aspekt w tego rodzaju budownictwie. Bardzo ważne jest odpowiednie zorientowanie budynku na działce względem stron świata. Od strony południowej powinny być usytuowane pomieszczenia dzienne z jak największymi przeszkleniami, aby pozyskać maksymalną ilość energii słonecznej. Od strony północnej natomiast przeszklenia (okna) powinny być zminimalizowane najlepiej do zera.

schemat domu pasywnego

c. Bardzo ważnym elementem w domu pasywnym są okna, które powinny charakteryzować się współczynnikiem przenikalności ciepła U niższym od 0,8 W/(m²*K ). Parametry takie można otrzymać przez zastosowanie zaawansowanych technologii. Szyby w takich oknach muszą być dwukomorowe, a komory wypełnione gazem szlachetnym. Pozwala to na uzyskanie bardzo dobrej termoizolacyjności całego okna, przy równoczesnym

d. W domu pasywnym całkowicie wyeliminowano wentylacje grawitacyjną oraz system tradycyjnego ogrzewania centralnego. Role tą przejmuje całkowicie Rekuperator. Urządzenie to odzyskuje ciepło, które w normalnym domu wydalane jest z budynku właśnie przez wentylację, czy to tradycyjną (grawitacyjną), czy też mechaniczną. Polega to mniej więcej na tym, że powietrze które zostaje wtłaczane do budynku pobierane jest przez tak zwaną czerpnię, która znajduje się w ziemi (temperatura poniżej punktu zamarzania ok. 8ºC), a następnie zostaje podgrzane w wymienniku ciepła, przez powietrze, które jest z budynku wydalane. Ważną informacją w tym miejscu jest to, że powietrza te się ze sobą nie mieszają. System taki pozwala, w zależności od zastosowanego urządzenia, na odzysk energii na poziomie od 75-95%. Biorąc pod uwagę dobrą izolacyjność domu pasywnego potrzeba już niewiele energii do osiągnięcia komfortu termicznego. Należy także podkreślić, że rekuperator latem działa jak klimatyzacja, tzn. powietrze wtłaczane do pomieszczeń jest schładzane.wysokim stopniu przenikania energii słonecznej. Również montaż takich okien różni się zasadniczo od powszechnie znanych technologii. Tradycyjna piana poliuretanowa została zastąpiona taśmami rozprężnymi, o właściwościach paraizolacyjnych i paroprzepuszczalnych. Wszystkie te innowacje pozwalają na zaoszczędzenie ok. 35% strat ciepła w stosunku do tradycyjnego okna.

e. Izolacja budynku.

W budynkach tradycyjnych bardzo częstym zjawiskiem są mostki termiczne, przez które przenika mnóstwo tak cennej energii cieplnej. W technologii pasywnej , jak również energooszczędnej takie „dziury termiczne” są niedopuszczalne. Dla uniknięcia tego problemu bardzo ważna jest dokładność wykonywania prac izolacyjnych, jak również zwiększenie warstwy izolacji do 20-25 cm, a w niektórych przypadkach nawet więcej. Do izolacji stosuje się ogólnodostępne  materiały takie jak styropian, wełna mineralna czy też piany poliuretanowe.

2. W budownictwie pasywnym szeroko wykorzystuje się również naturalne źródła energii odnawialnej. Zastosowanie znajdują panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe małej mocy. Wszystkie te urządzenia powodują, że dom pasywny ogranicza do minimum zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła energii. Należy tutaj wspomnieć, że technologia posuwa się jeszcze dalej i powstają już pierwsze domy aktywne które nie dość, że nie potrzebują zewnętrznych źródeł energii, to potrafią jeszcze wyprodukować dodatkową energię.